Václav Karel ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

Václav Karel ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

19. 6. 17:00 - 12. 7. 2024 17:00  Městská galerie
Výstava

Když se řekne Václav KAREL, jméno nikomu vesměs nic neříká, ale střední a zvláště starší generace okamžitě poznává obrázky, se kterými se jako děti setkávaly ve školách na nástěnných tabulích písmen v 1.třídě (Živá abeceda), v čítankách prvních ročníků základních škol i také při domácí četbě dětského časopisu Mateřídouška a mnoha knížek pro děti.

Václav KAREL byl ve své době v padesátých a šedesátých letech minulého století velmi žádaným ilustrátorem, přicházely k němu objednávky z nakladatelství k těm nejkrásnějším českým knížkám, ilustroval pohádky Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, knihu Dětem od J. V. Sládka, knížky Josefa Kožíška a mnoho dalších. Knížky pro děti s Karlovým ilustračním doprovodem stále znovu vycházejí a tak i současné generace dětí mají možnost seznámit se s jeho obrázky. Originály ilustrací doplněné ukázkami z grafické a malířské tvorby budou k vidění v Městské galerii v Berouně v čase od 19. června do 12. července 2024.

Proč jméno tohoto malíře nikdo nezná? Václav Karel měl v dětství úraz, po kterém zůstal tělesně hendikepovaný. Styděl se ukazovat na veřejnosti, chodit mezi lidi, proto i málo vystavoval a tak se do povědomí veřejnosti zařadil jaksi anonymně právě jen ilustracemi do knížek pro děti.

Václav KAREL (1902 – 1969) pochází z Plzeňska, studoval nejprve na keramické škole v Bechyni a dále v Praze na UMPRUM a na AVU u Maxe Švabinského a T. F. Šimona. Jeho spolužákem byl např. potom známější Cyril Bouda. KAREL se nejprve věnoval převážně olejomalbě s náměty: krajiny a kytice. V Praze bydlel a měl ateliér na místě, kde nyní stojí Tančící dům. Americké bombardování Prahy v únoru 1945 umělce těžce zasáhlo; dům byl bombou zničen; celé dosavadní malířovo dílo bylo zničeno, s manželkou zachránili jen holé životy. KAREL musel řešit živobytí. Ilustrační práce byla pro příjmy spolehlivější a protože se jeho ilustrace líbily, dostával nové a nové zakázky a na malování už mu nezbýval čas. Tehdejší malířské dílo se ale přece jen zachovalo ve fotodokumentaci, kterou pro něho dělal jeho přítel, světoznámý fotograf Josef Sudek. V poválečných letech zavalen ilustračními zakázkami se KAREL vracel k olejomalbě už jen přes léto a nedostával se čas na dokončení obrazů, nicméně několik obrazů bude na berounské výstavě k vidění.

Nenechte si ujít návštěvu výstavy malíře známého – neznámého !

Jiří Jón