O nás

Městské kulturní centrum Beroun je příspěvkovou organizací zřízenou 1. 4. 2013 Městem Beroun.

Pořádá:

 • akce kulturního a společenského charakteru
 • vzdělávací programy, kurzy, přednášky
 • podílí se na mimoškolních aktivitách mládeže
 • vykonává galerijní činnost
 • organizuje celoměstské akce (Berounské hradby, Berounské kulturní léto, Advent, Dny Evropského dědictví aj.)
 • spolupracuje při pořádání dalších významných akcí (Trilobit, Talichův Beroun, Průvod vévody Štěpána aj.)
 • podporuje místní umělce

 

Provozuje:

 • městské kino
 • letní kino
 • KD Plzeňka Beroun
 • Muzeum berounské keramiky
 • Městské informační centrum Beroun
 • galerii Holandský dům
 • Městskou galerii Beroun

Městské kulturní centrum Beroun
Holandská 118
Beroun-Centrum
266 01 Beroun
IČO: 00335371
Číslo účtu: 4933131/0100