Klubová scéna - akce

KLUBOVÁ SCÉNA KD PLZEŇKA BEROUN
Byla otevřena v září 2018, slouží k pořádání menších akcí (najdete v sekci Kalendář při zadání místa konání KD Plzeňka) a také jako místo setkávání berounských spolků. Vznikla v prostoru bývalé cukrárny, která nebyla původním nájemcem delší dobu využívána.

4x ročně pořádá MKC v prostorách klubu koncert žánru převážně jazz/swing/worldmusic (najdete v sekci Kalendář pod místem pořádání KD Plzeňka).

Jedenkrát do měsíce se zde koná hudebně-literární večer pořádaný ve spolupráci se Stranou, z.s.

Dále jsou zde pořádány např. přednášky Klubu zdraví, koncerty, besedy, školení a další akce (pořádá MKC Beroun nebo jiný subjekt).