Pavel Kantorek: O kočkách a lidech

Pavel Kantorek: O kočkách a lidech

2. 5. 9:00 - 20. 5. 2017 12:30  Holandský dům
Výstava

Výstava vtipů známého kreslíře, který žije od roku 1968 v Kanadě, kde je znám jako vážený univerzitní profesor fyziky. 

Profesor RNDr. Pavel Kantorek, Ph.D.

…kreslíř a karikaturista

Pavel Kantorek se narodil v Olomouci v roce 1942 a dá se říci, že fyzika a humor ho „pronásledují“ už od dětství, které prožil v Ostravě. Sám k tomu píše: „Když si vzpomenu na výuku fyziky za mých mladých let…, tehdy byl pedagogický přístup velmi rigorózní. Ilustrací v učebnicích bylo daleko méně a většina z nich byla podána nezáživnou schematickou formou. Vzpomínám, že už tehdy jsem do učebnic fyziky přikresloval legrační obrázky, abych technické ilustrace kladkostroje nebo nakloněné roviny trochu obohatil. Mělo to u spolužáků veliký ohlas a přispělo to k mému vývoji kreslíře a humoristy.“

Fyzika ho přivedla k jejímu studiu na Masarykově univerzitě v Brně a jeho hlavním studijním oborem byla experimentální fyzika. V té době se začaly v různých časopisech objevovat jeho kreslené vtipy. Našly si takovou oblibu, že ještě dosud je vystříhané uchovává spousta lidí a jejich kopie stále visí v nejedné restauraci. V samých počátcích kreslené tvorby ale byla potřeba přivydělat si ke studiu. Což samozřejmě pokračovalo v Praze při kandidatuře na Československé akademii věd, při níž se specializoval na nukleární magnetickou resonanci.

Jenže přišel rok 1968, který přinesl kanadskou emigraci. Tam se mu hodila jeho další velká láska, totiž jazz, neboť v první chvíli mu pomáhalo uživit se hraní po nočních jazzových klubech. S tím se ale nedalo vydržet dlouho. Ponocování, tu sklenka whisky, tam jeden panák, to se s ambicemi na vědeckou dráhu moc neslučovalo. Tak s hraním za peníze přestal a teď už jen někdy, pro vlastní potěšení, přijde za přáteli do jazzového klubu, poslouchá a někdy se i jen tak pro potěšení přidá.

V sedmdesátých letech totiž už pokračoval ve studiu fyziky, tentokrát v oboru lékařské, radiační a zabýval se rentgenovým a ultrazvukovým zobrazováním a fotonikou. Koncem sedmdesátých let spolupracoval na vývoji optických vláken a hologramů. V dalším desetiletí na Ryerson University vytvořil a přednášel kurs fotoniky. Od toho došel až takříkajíc ke dřeni fyziky, což je studium elektromagnetických a gravitačních polí, obecné teorie relativity, ke kosmologii a vědecké fenomenologii, čili pro nás neznalé, snaží se dopídit podstaty jevů a lidského poznání. V této oblasti také v roce 2003 absolvoval roční stáž na Karlově universitě a České akademii věd.

Dnes žije v Kanadě, kde přednáší jako profesor na technické fakultě Ryerson Institute v Torontu.

Mimoto pracuje stále jako ilustrátor a karikaturista. Jeho charakteristické kresby a nevšední postřehy jsou přetiskovány v mnoha světových publikacích a obohacují rozhledy čtenářů všech civilizovaných světadílů. Kantorkovy kresby a ilustrace dosahují profesionálního uznání na mezinárodních soutěžích a výstavách, kde už mnohokrát získal hlavní cenu uměleckých porot.

Pan profesor. nám dovoluje svými výstavami nahlédnout do hlubin dvou různých osobností – na jedné straně do hlubin vědy zahleděný badatel a na straně druhé humorista, nacházející vtip v běžných situacích kolem sebe. Sám Pavel Kantorek to tak ale nevidí:

„Je to jako když muž má manželku, děti, rodinu a na druhé straně milenku. Pro mne je věda rodina a humor je milenka. Vtipy mě napadají v době, když řeším nejsložitější problémy časoprostoru, zabývám se složitými rovnicemi. Zahlédnu směšnou situaci v době, kdy je mozek nejvíce unaven, jakoby hledal způsob, jak si odpočinout. Náhle se objeví zkratka, kdy jsou k sobě přiřazeny situace, které zdánlivě spolu nemají nic společného a najednou to v mozku klikne, zrodí se vtip a hlava dostane nový přísun energie.“

Výstava je pořádána díky společnosti InGarden, která získáním výhradních autorských práv humoristy prof. Pavla Kantorka přibližuje formou výstav a tisků jeho tvorbu veřejnosti. 

V galerii Holandského domu uvidí od 2. května návštěvníci průřez tvorbou Pavla Kantorka včetně vtipných glos k české historii.

Otevřeno bude v obvyklou otevírací dobu (tedy mimo státní svátek v pondělí 8. května) a mimořádně také o víkendu 6. a 7. května v době 9–12 a 13–17 hodin. 

PŮVODNĚ AVIZOVANÉ OSOBNÍ SETKÁNÍ S PAVLEM KANTORKEM 20. KVĚTNA SE RUŠÍ, pan Kantorek z osobních důvodů do ČR přiletí později... Velice se omlouváme.

FOTOGALERIE

Fotogalerie