Petr Musil: 15 LET POTÉ

Petr Musil: 15 LET POTÉ

6. 6. 17:00 - 25. 6. 2022 12:00  Holandský dům
Výstava

Fotografie pro výstavu vybrala a uspořádala Božena Musilová.

 

15 let - přesně tolik času uplynulo od doby, kdy jsme přestali v ulicích Berouna potkávat učitele přírodopisu, prvního českého dráteníka, tatranského horského průvodce a především od dětství zaníceného fotografa, který všechny své uvedené aktivity dokumentoval s výtvarným talentem, kultivovaným soustavným vzděláváním.

Petr Musil je vlastně nevědomky i kurátorem své výstavy, neboť vystavované práce vybral a tiskl do alb, aniž tušil, že se jednou stanou připomínkou jedinečného, všestranného a tvořivého amatérského fotografa.Výstavu tvoří časový i tématický průřez fotografickou tvorbou Petra Musila, který byl svým otcem veden k fotografování již od útlého dětství. Zprvu fotil Petr krajiny a rostliny, zejména ve Vysokých Tatrách, kam jezdil pravidelně s rodiči na dovolenou. Vášeň pro toto horstvo vyvrcholila v roce 1974 účastí na školení vysokohorských vůdců, které Petr s úspěchem absolvoval. Následovalo studium na vysoké škole v oboru biologie - chemie a profesním zájmem se mu tak stalo i fotografování přírodnin. S všestranným dětským oddílem, který měl úspěchy v oblasti přírodovědné, modelářské, turistické i v nejrůznějších dívčích aktivitách (pečení zvykoslovného pečiva, vaření, tkaní, paličkování aj.) se zdokonalil v dokumentární fotografii při vytváření sérií výrobních postupů. Jeho fotografie v 80. letech nechyběly v žádných časopisech pro děti, zejména publikoval v ABC mladých techniků a přírodovědců, kde byl členem redakční rady. Posledním jeho dvacetiletým koníčkem se stalo drátenictví, kterému se věnoval na evropské úrovni, nejenže odvozoval staré postupy z muzeálních artefaktů, ale od 90. let minulého století dokumentoval současnou českou tvorbu s drátem, která se také jeho zásluhou rychle rozrůstala. Založil v Zadní Třebani u Berouna První drátenickou školu v Čechách, v níž vyučil drátenictví na 500 zájemců o tuto málem zapomenutou činnost. Školu si vyhledali i zájemci ze Slovenska, Velké Británie, z Ameriky, ba přicestovaly i dvě dívky z Kapského Města na jižním cípu Afriky. Svými zásluhami přispěl k tomu, že bylo r. 2019 drátenictví prohlášeno nehmotným dědictvím UNESCO. Škoda, že už se to Petr Musil nedozvěděl.

Od toho všeho lze kousek zhlédnout na této výstavě, která bude zahájena v pondělí 6. června v 17 hodin a potrvá do soboty 25. 6. 2022.