Jan Furčák: Reminiscence na souznění s Berounem

Jan Furčák: Reminiscence na souznění s Berounem

4. 2. 17:00 - 23. 2. 2019 12:00  Holandský dům
Výstava

Ač tento válečný veterán vystudoval více oborů, ve svém životě se věnoval nejvíce psychologii. Odlehčením od životních problémů, kterými se v rámci své profese zabýval, mu bylo výtvarné umění. K tvorbě jej inspirovala krajina Berounska nejen svou malebností, ale také z důvodu citových vazeb k tomuto prostředí – jako rodilý Slovák přišel do Berouna v roce 1947, oženil se zde a do dnešního dne zůstal městu věrný. Jan Furčák nepatří k profesionálním umělcům, kteří často ve své tvorbě reflektují soudobou situaci, ale snaží se aktivováním emocionality objevovat další dimenze krásy života i umění. A protože pocit souznění s Berounem v něm stále přetrvává, je výstava jeho obrazů vítanou příležitostí, jak přiblížit ostatním současnou i dávno zapomenutou krásu Berounska.

Výstava bude zahájena v pondělí 4. února v 17 hodin a potrvá do 23. února.

FOTOGALERIE

Fotogalerie