Vernisáž výstavy Jaroslav Šafr - Keramické objekty

Vernisáž výstavy Jaroslav Šafr - Keramické objekty

11. 1. - 25. 2. 2018  Muzeum beroun. keramiky
Výstava

Již 18. výstava naší galerie bude zahájena ve čtvrtek 11. 1. 2018 v 17 hodin.

Nový galerijní rok opět zahájí autor, kterého můžeme považovat za místního umělce. Jaroslav Šafr pochází z Prahy, dříve měl ateliér v pohraničí v severních Čechách, ale již dva roky své keramické objekty vytváří v ateliéru v Počaplech v Králově Dvoře u Berouna.

Aby byl Váš umělecký zážitek úplný, nebude samozřejmě chybět hudba. Těšit se můžete na autorské zpracování básní Gézy Včeličky v náhodném setkání dvou hudebníků. Richard Fischer (Bavor a Javor) a David Kolovratník (Nauzea Orchestra) představí syrový akustický set na bicí a kytaru.

JAROSLAV ŠAFR

Narodil se v Praze roku 1958, jeho ateliér se však po dlouhá léta nacházel v pohraničí, v takzvaném Šluknovském výběžku, v severní části okresu Děčín.Po absolvování výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze se začal věnovat keramice. Kromě autorské tvorby navrhuje a realizuje propagační předměty pro obchody typu Museum shop. V keramických objektech a kresbách Jaroslava Šafra se prolínají málo zřetelné architektonické prvky. Často jde o figurální motivy s evokací rozmanité struktury chátrající zdi.

Jako výrazový prostředek používá většinou pálenou hlínu, míchanou se šamotovou drtí, která podtrhuje přírodní charakter materiálu. Vystavoval nejen v České republice, ale také v zahraničí (Dánsko, Německo, Francie aj.). Před dvěma lety se přestěhoval do Králova Dvora - Počaply u Berouna, kde se nachází také jeho současný ateliér.

„Jsem z Prahy, ale dlouho jsem měl ateliér ze staré chalupy v pohraničí, v severních Čechách. V kraji dříve velmi bohatém, později neuvěřitelně zničeném a v nedávné minulosti téměř odepsaném. Je to kraj často zahalený mlhou, kdy často vidím pouze náznaky věcí, kde cítím, že se stírá hranice mezi skutečným světem a světem, který nikdy nenajdeme. Je to atmosféra, kdy úplně jistě nevíš, co ještě je a co už není. Toto prostředí je hlavním inspiračním zdrojem pro mé plastiky. Již více než třicet let pracuji výhradně s keramickou hlínou, práce s hlínou mi umožňuje najít a vyjádřit můj pohled na svět."