KD Plzeňka - Klubová scéna

KD Plzeňka - Klubová scéna

KD Plzeňka - Klubová scéna

Byla otevřena v září 2018, slouží k pořádání menších akcí (najdete v sekci Kalendář při zadání místa konání KD Plzeňka) a také jako místo setkávání berounských spolků. Vznikla v prostoru bývalé cukrárny, která nebyla původním nájemcem delší dobu využívána. Prostor vyzdobil berounský tatér, výtvarník a lídr kapely UHR Petr Foukal.

V prostorách klubu se konají koncerty převážně jazz/swing/worldmusic (najdete v sekci Kalendář pod místem pořádání KD Plzeňka). V letech 2018-19 zde probíhaly každý měsíc hudebně-literární večery pořádané ve spolupráci se Stranou, z.s. 

Dnes jsou zde pravidelně pořádány např. přednášky Klubu zdraví, koncerty, besedy, školení a další akce (pořádá MKC Beroun nebo jiný subjekt).

CENÍK PRONÁJMU KLUBU