Zuzana Svobodová: Jak šel čas

Zuzana Svobodová: Jak šel čas

18. 10. 17:00 - 16. 11. 2017 17:00  Městská galerie
Výstava

Po několika letech můžete vidět v městské galerii výstavu prací berounské výtvarnice Zuzany Svobodové. Příznačný název Jak šel čas vypovídá o náplni výstavy. Uvidíte obrazy a keramiku, které nejsou jen dílem posledních let. Zuzana Svobodová představuje práce, jimž se věnuje po celý život a které se během let mění. Zároveň představuje i sebe a proměny, kterými prošla.

Začala malovat už jako dítě. Později se po malé přestávce začala zabývat také keramikou. Spojení malby a keramiky je pro ni spojením duchovních rovin a hmoty. Celý její život je hledáním rovnováhy v našem světě a to ji vede k rozjímání a meditacím. Zajímají ji barvy, čísla a tvary, protože mají v našem životě nezastupitelnou hodnotu. Lákají ji pověsti, lidové tradice a báje stejně jako lidová architektura. To vše ji přivedlo i ke psaní. Najdeme ji jako spoluautorku knih o přírodě a její životní síle, které vydává nakladatelství MH Beroun.

Zuzana Svobodová je aranžérka. Soukromě studovala malbu u Jaroslava Goldmanna. Později pracovala také v oddělení propagace v Agrostavu a Králodvorských železárnách. Měla blízko i k divadlu. Na Lidové konzervatoři KKS vystudovala výtvarnou výchovu a poté pracovala jako výtvarnice v Okresním kulturním středisku. Na počátku devadesátých let se rozhodla pouze pro výtvarnou činnost. V té době se věnovala také duchovnímu studiu, józe a arteterapii. V posledních letech vyučuje budoucí aranžérky na SOU a SOŠ Beroun.

Svoji tvorbu prezentuje na samostatných i kolektivních výstavách, kterých bylo již téměř třicet. Její keramiku a obrazy najdete v mnoha domácnostech ale také i v partnerském holandském Rijswijku.

Výtvarnice se vždy hlásila ke svým učitelům, hlavně k Jaroslavu Goldmannovi, který ji vedl ke svobodě projevu. Zručnosti a píli ji naučil Rudolf Jonáš, její učitel na aranžérské škole. A třetím učitelem byl a je Karel Souček. Ten jí pomohl chápat umění ve vnitřních souvislostech. Díky jim a své vlastní píli, houževnatosti a svébytnému chápání světa dosáhla obdivuhodných výsledků.

Berounská rodačka oslaví v příštím roce kulaté jubileum a letošní výstavy je vlastně jejím prvním narozeninovým dárkem. Přijďte se i Vy přesvědčit od 18. října do 16. listopadu o tom, co Zuzana Svobodová umí.

FOTOGALERIE

Fotogalerie