Manželé Trnkovi + M. Vácha: KAŽDÝ JINAK

Manželé Trnkovi + M. Vácha: KAŽDÝ JINAK

17. 7. - 9. 8. 2024  Městská galerie
Výstava

Obrazy Marie a Jiřího Matouše Trnky doplněné sochami Milana Váchy.

Marie Trnková pochází z Plzně. Střední školu ukončila s vyznamenáním, ale na vysokou školu nebyla přijata.
Jiří M. Trnka nebyl přijat, když profesorům odpověděl upřímně na otázku, zda je synem Jiřího Trnky, že není. Poté splnil svoji vojenskou povinnost a plně se pak věnoval malování.

Oba žijí a pracují v Řevnicích. Mají syna muzikanta a dceru sokolnici, dohromady pět vnoučat a chlupatou kočku.

Oba malíři se ve své tvorbě od sebe liší. Marie Trnková maluje záměrně téměř stejnou formou, její manžel se vždy po pár letech pokouší o jiný výraz.

Marie maluje lidi, ke kterým má kladný vztah nebo kteří jí něco říkají. Pokud by někdo cizí chtěl od ní portrét, buď ho slušně odmítne, nebo se jí to nepodaří. Na jejích obrazech proto vidíme její přátele, vnoučata či vlastní děti. Má to svoji výhodu. V budoucnu budou mít děti památku, kterou nevyhodí. Její obrazy jsou malovány olejem na plátně.

Její manžel málokdy maluje portréty. Kromě malby se zabývá počítačovou grafikou a drobnými plastikami. Dříve se věnoval i litografii.

Oba se dříve asi dvacet let věnovali animovanému filmu.

Malíři se snaží vyjádřit výhradně malováním a ne zbytečnými slovy.

Výstavu obrazů doplní svými díly akademický sochař Milan Vácha. Vystudoval na AVU u prof. V. Makovského a K. Lidického. Často se inspiruje Biblí či Starým a Novým zákonem. Oblíbeným materiálem bývá kámen a dřevo.