Jaroslav Jerry Svoboda: BEYOND III

Jaroslav Jerry Svoboda: BEYOND III

7. 8. 17:00 - 26. 8. 2023 12:00  Holandský dům
Výstava

Jaroslav Jerry Svoboda je klatovským rodákem, celé dětství ale prožil v Berouně. Malbu a sochařství studoval
na Středočeské výtvarné konzervatoři u prof. PhDr. J. Hlaváčka, akad. mal. Palečka a akad. sochaře Pankráce. Dále studoval u nás i na University of Emily Carr ve Vancouveru, v Kanadě později také malbu a kresbu ve Stratherm Centre Montreal vyučoval.

Jeho první výstava byla spolu s dalšími absolventy konzervatoře počátkem 80. let minulého století v berounském
SD Hvězda. Od té doby uspořádal řadu dalších výstav v ČR i v zahraničí (např. Kanada). Pravidelně se účastní charitativních aukcí, jeho díla se nacházejí v soukromých sbírkách a galeriích v Kanadě, USA, Izraeli, Holandsku
i České republice.

Spolupracoval na filmu Tmavomodrý svět (nominace na Českého lva za nejlepší výtvarné řešení). V umění rád experimentuje, nevěnuje se jen jednomu stylu. Ve svých dílech hojně reflektuje aspekty dnešní doby včetně například strachu, tlaku, chaosu i ´pohlcením´ moderními technologiemi.

Výstava obrazů s názvem Beyond III. bude v galerii Holandský dům zahájena v pondělí 7. srpna v 17 hodin
a navštívit ji bude možné do soboty 26. 8. 2023.