Karel Čepička: OBRAZY

Karel Čepička: OBRAZY

16. 3. 17:00 - 21. 4. 2023 17:00  Městská galerie
Výstava

 

Vernisáž proběhne výjimečně ve čtvrtek.
6. dubna od 15 hodin můžete přijít na komentovanou prohlídku.

 

Malíř pochází z Mladé Boleslavi, kde se narodil 4. listopadu 1937. Své dětství prožil ve vesničce Řepov a od roku 1959 žije trvale v Praze. Zde také studoval na několika vysokých školách. Na pedagogické a filozofické fakultě UK a na Akademii výtvarných umění vystudoval výtvarné umění.

Jeho umělecká tvorba sahá od malby přes volnou grafiku až po grafiku užitou a grafickou úpravu publikací. Svá díla tvoří olejem i akrylem. Silně na návštěvníky působí jeho akvarely, kvaše a tempery. Z grafických děl se těší velké oblibě lyrické litografie a originální ofsety. Karel Čepička je nejen mistrem komorní tvorby, ale tvoří i monumentální díla. Podle jeho návrhů se realizovaly dětské prolézačky, skleněná mozaika v obci Dobrá o velikosti 2 x 5 metrů, či dekorativní panó v Karviné. Vytvořil také mnoho plakátů, pozvánek a katalogů.  Je autorem téměř tří tisíc výtvarných děl.

Vystavuje od roku 1965. Jeho díla mohli milovníci umění spatřit v Praze i na různých místech Čech, Moravy či Slovenska. Uspořádal více než 30 výstav. S mimořádným ohlasem se setkala jeho díla v Tunisu nebo v Německu,

Po několika letech, kdy si dopřál pauzu, se vrátil ke svému koníčku, kterým je kresba a malba. Nyní tvoří pouze pro své potěšení a pro potěšení těch, kterým se jeho tvorba líbí. Návštěvníkům svých výstav nabízí kolorované kresby, obrazy vytvořené olejem nebo akrylem, které hýří barvou, obrazy západu či východu slunce, obrazy podzimu, předjaří i léta a rovněž oblíbené kytice.

Výstava Karla Čepičky začíná ve čtvrtek 16. března a trvá do 21. dubna.