Veronika Rejfířová: ROZVĚTVENÝ JINOTAJ

Veronika Rejfířová: ROZVĚTVENÝ JINOTAJ

3. 8. 18:00 - 2. 9. 2022 16:00  Městská galerie
Výstava

Veronika Rejfířová je berounskou rodačkou. Vystavené obrazy jsou celkovou přehlídkou její dosavadní tvorby. Maluje nejčastěji krajinu, základem je plenérová tvorba.  Oblíbila si především pohraničí. Jezdí malovat do Lužických hor, Orlických hor a její srdeční záležitostí je Šumava. V těchto krajinách hledá inspiraci a motivy. Zajímá ji historie pohraničí a s tím je spojena i její četba. Všímá si života v přírodě, v lese, v krajině. Jejím hlavním tématem je pomíjivost. Vše však cítí spíš lyricky. Souvisí to i s poezií, která se také promítá do její tvorby. Její obrazy jsou zahaleny tajemstvím, prolíná je duch mystiky. Ze začátku malovala krajinu reálnou, tak jak ji viděla, krajinu krásnou i zničenou, krajinu historickou, lidskou i zvířecí, krajinu mystickou. Později začala do obrazů vkládat atmosféru, kterou cítila. Inspiraci hledá nejen v reálné krajině, ale i v literatuře nebo hudbě. Velkou inspirací pro ni jsou i malíři. Na obrazech stromů či ve světle cítíme u Veroniky Rejfířové Julia Mařáka, atmosféru připomíná František Kaván i Jaroslav Panuška, mystickou rovinu obrazů Maxmilián Pirner.  

Rozvětvený jinotaj jistě upoutá mnoho návštěvníků. Uvidí nejen zajímavé obrazy, které nutí k zamyšlení, může si přečíst i literární texty související s jednotlivými díly.

Novinkou této výstavy bude i autorské čtení a komentovaná prohlídka, kterou připravuje galerie
na 25. srpna od 18.00 hodin. Setkáte se zde s Jaromírem Typltem, Robertem Jandou a samozřejmě
také s Veronikou Rejfířovou.

Zveme všechny srdečně na vernisáž výstavy 3. srpna v 18.00 hodin i na autorské čtení a komentovanou prohlídku 25. srpna v 18.00 hodin.