Eva Vejražková: KATEDRÁLY

Eva Vejražková: KATEDRÁLY

12. 7. 9:00 - 31. 7. 2021 12:00  Holandský dům
Výstava

Akademická malířka žije a tvoří v pražských Jinonicích. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti obor grafika a Akademii výtvarných umění v Praze v malířském atelieru prof. Jana Smetany. Jako rodič se v roce 1992 podílela na založení Základní waldorfské školy v Pra-ze-Jinoncích, kde později pedagogicky působila jako učitelka výtvarné výchovy, modelování a dějin umění. V Jinonicích také vedla výtvarné kurzy pro děti a dospívající, nadále vede kurz vrstveného akvarelu pro dospělé. Techniku vrstveného akvarelu poznala v seminářích zaměřených na waldorf-skou pedagogiku a později se stala její hlavní malířskou technikou spolu se suchým pastelem a ole-jomalbou. Pro výstavu v Holandském domě v Berouně vybrala autorka práce inspirované románský-mi kostely a gotickými katedrálami, které opakovaně obdivovala na svých cestách po Evropě. Architektonické motivy doplnila obrazy z cyklu „Tváře oblohy“.

Výstava proběhne bez vernisáže, otevřeno tedy v pondělí 12. 7. bude už od 9 hodin ráno.

FOTOGALERIE

Fotogalerie