BEROUNSKÉ HRADBY

BEROUNSKÉ HRADBY

19. 6. 2021 10:00 - 22:00  Letní kino
Slavnost

7. ročník městských slavností.

Vzhledem k vládním opatřením, která je nutno dodržet při pořádání kulturních akcí, proběhnou Hradby pouze v koncertní formě v areálu berounského letního kina. Domluvené kapely ale platí, takže se můžete těšit na:

Šlapeto
Big Band VZ
BUGR rock
Houpací koně
České srdce
Kečup
Limetall
UHR

Průvodcem bude moderátor Country Radia (ale také zpěvák dnes již legendární Asonance) PETR BOHUSLAV.

Program pro děti v Hradební ulici a Berounská promenáda na Náměstí Joachima Barranda letos neproběhnou.

 

Děkujeme našim partnerům!

           

 

PLATNÁ OPATŘENÍ PRO VSTUP NA AKCI:

1. Návštěvník je povinen použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (s výjimkou dětí do 6 let věku).

2. Návštěvník je povinen se při vstupu prokázat zástupci organizátora tím, že:
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
f) ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

3. Na lavičkách musí být dodrženo vždy 1 volné místo mezi osobami, které nejsou členy jedné domácnosti.

4. Je zakázáno konzumovat cokoli v prostoru hlediště.

Náš kinobufet bude v provozu, pro konzumaci budou sloužit přistavené bistrostolky.

AKTUÁLNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZDE

Děkujeme za pochopení.

FOTOGALERIE

Fotogalerie