Karel Souček: Obrazy

Karel Souček: Obrazy

28. 3. 17:00 - 27. 4. 2018 17:00  Městská galerie
Výstava

Karel Souček - Obrazy (retrospektiva)

Koncem března bude v MGB zahájena výstava známého berounského malíře Karla Součka. Ten připravil výběr obrazů, kterými chce připomenout svou malířskou cestu od šedesátých let až do dneška. Výstava připomene jeho 80. výročí narození.

Od 11. dubna 1938, kdy se v Berouně narodil, zůstal tomuto městu věrný. Od mládí věděl, že je mu souzeno výtvarné umění a především malířství. Akademický malíř Alois Novák byl jeho prvním učitelem. Naučil ho základní malířské a kreslířské techniky, brával svého žáka do plenéru. V šedesátých letech vystudoval Karel Souček "Hollarku", na níž se věnoval malbě a grafice. V době studia působil již několik let jako výtvarník. V roce 1955 nastoupil do propagačního oddělení Králodvorských železáren a zůstal jim věrný až do konce, plných 45 let. Po odchodu ze železáren se věnuval naplno volné tvorbě. Ale i v dřívějších letech měl mnoho dalších aktivit. Spolupracoval s novinami, pro něž připravoval ilustrace a dodával jim fotografie. Pracoval i pro město Beroun, navrhoval loga, diplomy, pamětní listy, ilustroval knihy...

Šťastnou dobou byla pro malíře šedesátá léta. Při cestách do zahraničí nacházel nové náměty, získával nové možnosti prezentace. V roce 1960 vznikla skupina GST - Jaroslav Goldmann, Karel Souček a Jan Tramba, která ukončila svoji činnost až po 22 letech, když umřel Jaroslav Goldmann. Za tu dobu uspořádala skupina 23 výstav. Kromě toho byl Karel Souček aktivní i v Unii výtvarných umělců. Má za sebou i mnoho autorských výstav v Berouně, Praze, Hammu, Atenkirchenu, Dierdorfu a Goslaru. V paměti zůstává i jeho monotématická výstava kreseb a pastelů z Ameriky, kterou připravil po svém návratu z USA v roce 1989.

Karel Souček se jako krajinář rád účastnil plenérů ať už to bylo v Srbsku, Ladových Hrusicích či v Berouně. Na mnoha výstavách ukázal, že plenérová tvorba jej obohacuje a je mu blízká.

Tvorbu výtvarníka představuje malba, kresba, grafika a fotografie. Dominantním motivem je krajina a příroda. Rád čerpá náměty z míst, která jsou mu blízká, i  ze zahraničních cest. Na jeho obrazech se často  setkáme i se zobrazením měst ať už to jsou skrytá zákoutí menších měst či velkoměsta se svým ruchem a urbanistickými památkami. Oblíbenou technikou malíře je také kresba. Na poslední výstavě Karla Součka jsme mohli obdivovat  zdařilé portréty jeho přátel i zcela neznámých lidí, které v životě potkal. Bez tužky, barevných kříd a skicáku se neobešel žádný výlet, dovolená či procházka. Grafice se věnoval Karel Souček pouze kratší dobu. Zato fotografie jsou jeho láskou celoživotní.

Na výstavě budete mít možnost obdivovat práce ze všech etap umělcova života, nejrůznější techniky i náměty. Věříme, že Ohlédnutí Karla Součka zaujme široký okruh návštěvníků. Zveme Vás co nejsrdečněji do galerie na vernisáž, která začíná 28. března v 17.00 hodin.

FOTOGALERIE

Fotogalerie