Muzeum berounské keramiky

Muzeum berounské keramiky

Muzeum berounské keramiky

Muzeum berounské keramiky, bylo otevřeno 26. února 2015. Multifunkční prostor je naplněn nejen stálými expozicemi, ale slouží také k pořádání krátkodobých výstav, přednášek, komorních koncertů i divadelních představení.

Volný čas zde budou moci trávit zájemci všech věkových kategorií. Od přelomu léta a podzimu 2015 zde budou probíhat pravidelné výtvarné kroužky i jednorázové tvůrčí dílny.

Koncepce prostoru domu i přilehlého okolí vychází z principu kruhu, který je základem keramické techniky. Středem kruhu je bašta se dvěma výstavními prostory.

Přízemí muzea

Kromě recepce s nabídkou propagačních předmětů a drobných dárků zde návštěvníci najdou dílnu, která je zasvěcena tvůrčí činnosti a archeologickou expozici, která poodhaluje historii keramiky od nejstarších nálezů z období neolitu až po středověk a novověk. Její součástí je replika hrnčířské pece nalezené při vykopávkách U černého koně v roce 2013.

První patro

Místnosti, které se zde nacházejí, svou výzdobou evokují renesanci. Najdete zde expozici věnovanou berounskému zboží a místní hrnčířské výrobě v dobách její největší slávy i galerii s krátkodobými výstavami. Nejen hospodyňky potom potěší volná replika kuchyně našich prababiček.

Exteriér

Dvorek muzea je vyhrazen prezentaci uměleckých děl z keramiky. Na protější straně uličky se rozprostírá zahrada se zahradním domkem, která bude využívána pro akce pod širým nebem a pro posezení.