Adam Jílek: Váš svět v nás

Adam Jílek: Váš svět v nás

7. 7. - 4. 8. 2017  Městská galerie
Výstava

V červenci se představí v berounské městské galerii mladý pražský výtvarník Adam Jílek (1989). Je označován jako velký příslib současné mladé generace a v USA si od kurátora Alexandra Staffa dokonce vysloužil označení "Czech miracle".

Adam Jílek měl o výtvarné umění zájem již od dětství. Byl přijat na obchodní akademii a při studiu docházel na figurální kreslení. Složil zkoušky na Střední uměleckou školu Václava Hollara a začal se plně věnovat kresbě a malbě. Od počátku studoval taky jako nepovinný předmět figurální kreslení u ak. mal. Štěpána Klase a ak. mal. Jana Tichého a absolvoval výtvarnou přípravu u ak. mal. Jany Truksové. V roce 2010 byl přijat na Akademii výtvarných umění do ateliéru ak. mal Zdeňka Berana. AVU dokončil úspěšně v Ateliéru malířství I (škole Jiřího Sopka).

Mladý výtvarník prošel mnoha ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Za tu dobu si vytvořil výrazný formální i obsahový rukopis. Hlavní linie jeho tvorby se vztahuje k základním věcem lidského bytí jako jsou animalita, agrese, smrt a možnost libosti v podmínkách tohoto světa. Zobrazuje svět zvířat, který charakterizuje společný znak -  pozadí obrazů prostoupené magickým bílým světlem. Předměty vznášející se nad zvířaty v cyklu "Snílků" nenapodobují realitu. Jsou to znaky, které je znázorňují.

Cyklus obrazů je věnován čistotě a neposkvrněnosti těla i duše zvířat, která se od lidí odlišují absencí negativních vlastností jako jsou zášť, závist, chamtivost atd. Malíř často využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy. Tím zdůrazňuje ironii lidského bytí. Dominantní bílá barva na obrazech symbolizuje čistotu  a neposkvrněnost. Děj se odehrává převážně ve výrazu, především v očích a němé tváři zvířete.

Adam Jílek úspěšně vystavuje především v Praze. Jeho díla jsou však zastoupena i v USA, Saudské Arábii či Austrálii. Pro návštěvníky berounské galerie bude výstava tohoto představitele nejmladší nastupující generace jistě zajímavá a přitažlivá.

Výstava bude vzhledem ke státním svátkům zahájena v pátek 7. července v 17.00 hodin a potrvá do 4. srpna.

FOTOGALERIE

Fotogalerie