Eva a Jana Vinterovy: Berounské a jiné rendez-vous

Eva a Jana Vinterovy: Berounské a jiné rendez-vous

1. 6. 17:00 - 30. 6. 2017 17:00  Městská galerie
Výstava

Berounské (i jiné) rendez-vous

Evě a Janě Vinterové budou patřit v červnu výstavní prostory Městské galerie Beroun.  Obě berounské výtvarnice jsou návštěvníkům výstav známy. Mají za sebou již sedmnáct společných výstav v Berouně, Praze i Hořovicích.

Eva Vinterová je malířka, grafička a designerka. Absolvovala SPŠG Hollarovo náměstí a na AVU se věnovala krajinomalbě v atelieru Jar. Jareše. Věnovala se vlastní tvorbě, ale mnoho let pracovala v oboru propagační grafiky a výstavnictví. Později se jako designerka věnovala dětským dřevěným hračkám. Jako malířka má ráda temperu, olej a pastel. Vynikající jsou její kresby a karikatury.

Jana Vinterová je architektka. Má hodně zálib, ale bezesporu největší z nich je její zájem o fotografii a fotagrafiku.  Velmi ráda upravuje fotografie graficky, kombinuje je s kresbami, rytinami a jinými výtvarnými technikami. Pozorný návštěvník vycítí její obdiv ke Karlu Zemanovi a Jiřímu Trnkovi. Jana Vinterová ja členkou ČSF, ČKA a Fotoklubu Beroun.

Berounská zákoutí jsou oblíbeným námětem mnoha výtvarníků. Jinak tomu není ani u Evy a Jany Vinterových. Zaměřily se romantičtější pojetí známých zákoutí Berouna i krajiny a zpracovávají je z neobvyklých pohledů. Návštěvníky zaujme i fantazie koláží, v nichž jsou zachycena konkrétní místa a abstraktní vyjádření jejich významu. Tyto nové pohledy jsou doplněny tvorbou z let minulých. Na výstavě se představí rovněž klasická kresba a malba a karikatury známých osobností.

Zveme Vás srdečně na novou výstavu. Zahájení se koná ve čtvrtek 1. června v 17.00 hodin. Výstava je prodloužena do 30. 6. 2017.

 

 

FOTOGALERIE

Fotogalerie